Nový počítač v knihovně

20.12.2017

V letošním roce získala knihovna dotaci z programu VISK3 ministerstva kultury ČR na nákup nového počítače do knihovny. Z dotace jsme zakoupili notebook, dataprojektor a plátno, což budeme využívat při pořádání kulturních akcí pro občany. Nový notebook je určen pro všechny návštěvníky a uživatele knihovny k přístupu na internet. Přístup na internet je pro všechny zdarma, platí se pouze za tisk. Internet je přístupný v knihovně v době úředních hodin obecního úřadu, tj. v pondělí a ve středu a v půjčovní době vždy v úterý 17.00 - 19.00 hodin. Přijďte do knihovny a využijte tuto možnost najít si na internetu vše, co vás zajímá!